Actueel nieuws

Koningschieten 2017

Afgelopen Pinksterzondag organiseerde schutterij St. Joseph het traditionele Koningschieten. De ‘oude’ koning werd aan huis afgehaald, waarna de loting voor de volgorde van schieten bepaald werd in ons clublokaal Café De Bekker. Tijdens deze loting barste de strijd al los over wie dit jaar de nieuwe koning zou worden.

Op ons schietterrein aangekomen werd allereerst de koning van 2016 Sven Hannemann, ontdaan van alle Koninklijke versierselen. Het feest werd geopend door onze voorzitter Piet Sanders. Hierbij werd Pastoor Schwillens officieel onze nieuwe aalmoezenier.

Ten slotte sprak pastoor Schwillens een gebed uit voor een goede afloop van de dag.

De strijd om de koningsvogel van de schutterij kon nu daadwerkelijk losbarsten. Na een aantal ronden met de overgebleven titelkandidaten lukte het uiteindelijk Leroy Wauben om de vogel naar beneden te halen.

Na een korte pauze, waarin een nieuwe vogel op de schietboom geplaatst werd, was het de beurt aan de burgers. Na een aantal ronden wist Jeffrey o/d camp de vogel te bevrijden en de titel van Burgerkoning van Stein voor zich op wist te eisen. Nadien volgde de installatie van beide koningen.

(Links burgerkoning Jeffrey o/d camp, en rechts Koning Leroy Wauben van Schutterij St.Joseph Stein)

 

Inzegening nieuwe vaandel.

Op Zondag 19 maart 2017 vond ons jaarlijkse paroonsfeest plaats, tijdens de heilige mis werd ons nieuwe vaandel voorgesteld en tevens ingezegend. Dit nieuwe vaandel werd ons aangebonden door het bestuur van Stichting  “De vrienden van Schutterij St. Joseph Stein”. Vaandeldrager Ralph Bovens mocht dan ook het nieuwe vaandel tijdens de mis in ontvangst nemen. Op voordracht van de schutterij, heeft het bestuur van " De vrienden van de schutterij" de kosten voor het nieuwe vaandel op zich genomen.

Pastoor Schwillens heeft uitleg gegeven over hetgeen er allemaal op de vaandel staat. Zoals o.a onze patroonheilige Sint Joseph, en het wapenschild van Stein. Nadien werd het ingezegend, kon het meteen in gebruik worden genomen.

                                                                      

(Foto 3: Vaandeldraager Ralph Bovens met het nieuwe vaandel samen met bestuur van Stichting " Vrienden van de schutterij".) (Foto's gemaakt door Ruud Vrancken)

 

Nieuwe Trom voor jeudgleden                                                                                                                                                                                

Op dinsdagavond 7 december ontving onze jonge tamboer Yoeri Schoens een nieuwe trom. Deze werd hem aangebonden door de voorzitter van “De vrienden van Schutterij St. Joseph Stein” dhr. Loe Hameleers, dit in aanwezigheid van de overige bestuursleden van de stichting. Omdat Yoeri niet met een oorspronkelijke trom kan lopen, werd deze speciaal voor hem gemaakt. Yoeri is na het bondsschuttersfeest in 2014 lid geworden van de Schutterij. Hij wilde graag gaan trommelen en begon aan een opleiding. Dit heeft hij zo goed gedaan dat hij nu met de oudere in het gelid mag mee trommen.

En op voordracht van de schutterij, heeft het bestuur van “de Vrienden van de schutterij” de kosten voor de trom op zich genomen.

Er was nog een nieuwe tamboer nl. Micha Vaassen die zijn eerste trom kreeg aangeboden namens het bestuur van de schutterij. Ook hij mag dank zijn inzet in het gelid meelopen. Micha is al enige jaren lid van de Schutterij hij is begonnen als bordjesdrager.

 

                          ( Foto 2: Voorzitter Piet.S, Secretaris John H. & Micha Vaassen. en Yoeri Schoens)

( Foto 1: Stichting Vrienden van de Schutterij, Voorzitter en Secretaris Schutterij St.Joseph , en jeugdlid Yoeri Schoens

 

Koningsschieten 2015                                                                                                                                                                                                                  24 mei 2015

Afgelopen Pinksterzondag organiseerde schutterij St. Joseph het traditionele Koningschieten. Eerst werd de loting voor de volgorde van schieten bepaald in ons clublokaal Café De Bekker. Tijdens deze loting barste de strijd al los over wie dit jaar de nieuwe koning zou worden. Hierna zijn we de ‘oude’ koning aan huis af gaan halen.

Op ons schietterrein aangekomen werd allereerst de koning van 2014 Leroy Wauben, ontdaan van alle Koninklijke versierselen. Het feest werd geopend door onze voorzitter Piet Sanders. Ten slotte sprak pastoor Bronneberg een gebed uit voor een goede afloop van de dag.

De strijd om de koningsvogel van de schutterij kon nu daadwerkelijk losbarsten. Na een aantal ronden met de overgebleven titelkandidaten lukte het uiteindelijk John Soeteman om de vogel naar beneden te halen.

Na een korte pauze, waarin een nieuwe vogel op de schietboom geplaatst werd, was het de beurt aan de burgers. Na een aantal ronden wist Peter  Hendrix de vogel te bevrijden en de titel van Burgerkoning van Stein voor zich op wist te eisen.

Voor de eerste keer vond er een nieuwe compititie plaats. Er werd op NOG een vogel geschoten. Deze door de vrienden van de schutterij. Deze vogel werd naar beneden gehaald door Dominique Bocken.                     

Nadien volgde de installatie van de koningen.

Zoontje Finn Bocken mocht zijn papa de medaille en de bloemen overhandigen.

 

 

Decoratie                                                                                                                                                                                                                                       1 maart 2015.

Onlangs is Martin Gorissen opgenomen als schutbroeder van de Broederschap Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Deze hoge onderscheiding in de schutterswereld heeft hij te danken aan zijn 50 jaar lidmaatschap en zijn tomeloze inzet voor de vereniging met name de drumband waar hij al 50 jaar lid van is.

Martin van harte gefeliciteerd,

Namens bestuur,  leden  en ereleden 

Koningschieten 2014                                                                                                                                                                                                                     8 juni 2014.

Afgelopen Pinksterzondag organiseerde schutterij St. Joseph het traditionele Koningschieten. De ‘oude’ koning werd aan huis afgehaald, waarna de loting voor de volgorde van schieten bepaald werd in ons clublokaal Café De Bekker. Tijdens deze loting barste de strijd al los over wie dit jaar de nieuwe koning zou worden.

Op ons schietterrein aangekomen werd allereerst de koning van 2013 Harie Claassen, ontdaan van alle Koninklijke versierselen. Het feest werd geopend door onze voorzitter Piet Sanders. Helaas kon er niemand van het gemeentebestuur aanwezig zijn. Ten slotte sprak pastoor Bronneberg een gebed uit voor een goede afloop van de dag.

De strijd om de koningsvogel van de schutterij kon nu daadwerkelijk losbarsten. Na een aantal ronden met de overgebleven titelkandidaten lukte het uiteindelijk Leroy Wauben om de vogel naar beneden te halen.

Na een korte pauze, waarin een nieuwe vogel op de schietboom geplaatst werd, was het de beurt aan de burgers. Na een aantal ronden wist Dennis op de Camp de vogel te bevrijden en de titel van Burgerkoning van Stein voor zich op wist te eisen. Nadien volgde de installatie van beide koningen.

 

Rechts Schutterskoning 2014 Leroy Wauben, en links Burgerkoning 2014 Dennis o/d Camp.

 


Bondsschuttersfeest Spaubeek 2014.                                                                                                                                                                                             25 mei 2014.

Afgelopen zondag 25 mei vond het eerste schuttersfeest plaats van de bond St. Gerardus. Dit werd georganiseerd door Schutterij St. Lambertus Spaubeek.

Zoals gewoonlijk is het eerste onderdeel van een schuttersfeest het binnentrekken van de diverse verenigingen. Omdat het weer het eerste schuttersfeest was, was dit weer even wennen. Hierna volgde de opening met het spelen van de volksliederen en de 'gebeden'.

Langs de optocht stonden er veel mensen luid te applaudiseren. Voor iedereen altijd leuk wanneer de optocht druk bezocht word. We wisten tijdens de optocht ook nog een mooie prijs binnen te halen, dit was nl 1e prijs beste Defile.

Na de optocht startten de diverse schooneidswedstrijden.

Bij het schieten wist het A-zestal een zevende plaats te behalen

.

ons koningspaar Harie en Jose Claassen.


Rabobank Clubkas Campagne 2014.
7 april 2014

Vanaf 9 april aanstaande kan er weer gestemd worden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als je lid bent van de Rabobank kun je tot 22 april je stem uitbrengen op de schutterij. Voor dit jaar wordt er een bedrag van 150.000 Euro verdeeld over de deelnemende verenigingen. Dus neem de moeite en ga naar deze site en breng je stem uit....


Bekerschieten 2013.
07 oktober 2013

Zondag 6 oktober was het weer tijd om het jaarlijkse bekerschieten te houden. Dit jaar werd besloten om deze dag te combineren met een ledenvergadering. Om klokslag 12:00 uur werd dan ook gestart met vergaderen. Om 14:00 uur waren we uitvergaderd en werd het na koffie met vlaai dan ook hoog tijd om te starten met schieten. De eerste ronde werd door alle opgegeven schutters doorstaan (eventueel met een kleine herkansing) en derhalve werden de 'grote' bölkes dan ook snel verruild door de 'kleintjes'. Na een aantal rondes bleken toch drie schutters sterker dan de rest. Uiteindelijk werd de finaleronde gestreden tussen Tim Merken en Sven Hannemann. Helaas voor Tim miste hij in de laatste ronde zijn tweede schot. Sven daarentegen hield het hoofd koel en wist nog net vóór de geplande overstap op stokjes de wedstrijd te beslissen. Sven proficiat en geef de beker komend jaar een mooi plekje thuis.


Bekerwinnaar Sven Hannemann met onze voorzitter


Bondsfeest Doenrade 2013.
01 september 2013

Zondag 1 september was alweer het laatste schuttersfeest van 2013. De organisatie van deze afsluiter lag in handen van schutterij St. Michael van Doenrade.

Zoals gewoonlijk is het eerste onderdeel van een schuttersfeest het binnentrekken van de diverse verenigingen. Voor onze nieuwste leden Ton en Susan betekende dit een eerste uitdaging binnen het schutterswezen. Welkom en succes.

Tijdens de opening passeerden de diverse verplichte toespraken en gebeden. Extra aandacht werd er besteed aan de Dhr Jan Colin van de schutterij uit Heerlen. Dhr. Colin hoopt op 12 september aanstaande de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken. Ondanks zijn hoge leeftijd is Dhr. Colin nog steeds actief binnen de schutterij en met name binnen de drumband. Dhr. Colin werd getrakteerd door alle aanwezige tamboers en hoornblazers op een gezamenlijke uitvoering van L’Esprit, gevolgd door een gezamenlijk ‘lang zal hij leven’. Proficiat.

Na de druk bezochte optocht door de straten van Doenrade startten de diverse wedstrijden op het feestterrein.

Bij de schoonheidswedstrijden wist onze marketentster Lieke Schmeitz een verdienstelijke 2e prijs te behalen in de categorie ‘mooiste marketentstergroep’. Lieke is een aantal jaren actief als marketentster, maar omdat ze dit jaar 18 jaar oud geworden is, mag ze nu deelnemen aan de wedstrijden voor marketentsters. Sterke drank in het vaatje, publiek optreden en 18 jaar oud. Ja, ook binnen de schutterswereld gelden de gangbare regels en wetten.


Marketentster Lieke Schmeitz

Bij het schieten wisten zowel het A-zestal als ook het B-zestal de benodigde 18 punten naar beneden te halen. Het C-zestal strandde in de eerste ronde met 17 punten. Tijdens de 2e kavelronde was het helaas over en uit voor beide zestallen. Toch wist het A-zestal nog beslag te leggen op de 6e prijs en het B-zestal op de 3e prijs.

De drumband was ook dit schuttersfeest weer heer en meester bij de muziekwedstrijden. Binnen de 2e divisie werd voor de 5e keer dit jaar de 1e prijs binnengesleept. Dit betekend dan ook dat de drumband dit jaar de jaarbeker binnen de 2e divisie mag gaan ophalen op de Gerardusdag op 4 oktober aanstaande. Vermeldenswaardig hierbij is dat onze drumband op 4 van de 5 schuttersfeesten het hoogste aantal punten binnen alle divisies wist te behalen. En dit met maar 7 spelende muzikanten. Een woord van dank gaat uit naar onze instructeur Timothy Geilen voor de goede begeleiding gedurende het afgelopen jaar. Nog een woord van dank gaat uit naar Tamboer-Majoor Henk Colin van de schutterij van Heerlen (inderdaad, de zoon van…) voor het begeleiden van de drumband bij de diverse optredens in 2013.


Tamboer-Majoor Henk Colin van Heerlen met de drumband van Stein


Luikse Markt Oud-Stein 2013.
23 augustus 2013

Zondag 8 september is het weer zover, de jaarlijkse Luikse Markt in de straten van Oud Stein. Snuffelt U graag of bent U op zoek naar iets speciaals, kom dan gezellig naar onze Luikse Markt.

Ook dit jaar steunt U een fantastisch doel met Uw entreebijdrage van slechts 2 euro, namelijk de schutterijen van Stein en Nattenhoven. Onze schutters hebben Uw steun hard nodig. Een uniform voor een schutter moet op maat gemaakt worden en vertegenwoordigd al gauw een waarde vanaf 800 euro. Draagt U cultuur en traditie, en in het bijzonder de schutterijen een warm hart toe, kom dan zondag 8 september aanstaande naar Oud Stein. 

De organisatie van het marktgedeelte is ondergebracht bij organisatiebureau VAC (bekend van de markten in het MECC Maastricht en Glanerbrook Geleen). Aanmelden voor de markt kan via de website www.org-vac.nl. Op deze site vindt U alle benodigde informatie. Contact opnemen kan via 0495 – 588 008 of per e-mail info@org-vac.nl

Ook organiseren wij weer de kindermarkt waar jeugd tot 14 jaar hun oude speelgoed te koop kan aanbieden. Spelregels hierbij zijn dat minimaal 1 kind aanwezig is (met eventueel wat hulp van de ouders), en dat het aanbod hoofdzakelijk uit speelgoed bestaat. Opgeven voor de kindermarkt kan bij Lieske Coumans, Steskenstraat 42 in Stein, tel. 046 - 433 77 11 of bij Tom Soeteman via 046 - 433 20 33. Per mail opgeven voor de kindermarkt kan ook via kindermarktstein@gmail.com. Deelname aan de kindermarkt is gratis. 

Voor overige zaken of vragen kunt u terecht bij Tom Soeteman 046 – 433 20 33 of via e-mail: braderie@home.nl

De Stichting Braderie comité Oud Stein zal samen met Organisatiebureau VAC weer alles in het werk stellen om dit festijn ten volle te doen slagen.


Bondsfeest te Sittard 2013.
13 mei 2013

Afgelopen zondag was de start van het schuttersseizoen 2013. Als eerste was schutterij St. Rosa uit Sittard aan de beurt om een bondsschuttersfeest te organiseren. Dit was voor de schutters van Stein een redelijk unieke ervaring omdat a. het voor Sittard het eerste bondsschuttersfeest was sinds hun toetreden tot onze bond, b. omdat dit voor ons het eerste schuttersfeest was waar op kogelvangers geschoten werd, en c. omdat dit het eerste schuttersfeest was voor onze nieuwe bordjesdrager Chris Bovens.

Het feestterrein aan de Dr. Nolenslaan was de afgelopen dagen blijkbaar al druk bezocht door de regen. Het gras was erg nat en op sommige plaatsen geheel verdwenen en vervangen door een laag modder. De schutterskleren en schoenen waren na afloop dan ook niet helemaal meer presentabel.

Doordat we afgelopen zaterdag volop geoefend hebben op het binnentrekken, waren we zelf van mening dat dit wel goed was gegaan. De jury was het helaas op dit onderdeel niet met ons eens. Tijdens de optocht werden we nogmaals rijkelijk voorzien van regenwater. Ook hier viel de vereniging niet in de prijzen. Een grote uitzondering hierbij was onze vaandeldrager Ralph Bovens. Hij wist met zijn prestatie de ereprijs binnen te slepen en hierbij dus alle andere vaandeldragers van de bond te verslaan.
Omdat de schutterij van Sittard voor elke bordjesdrager een herinneringsmedaille beschikbaar had, ging de gehele geüniformeerde familie Bovens met eremetaal naar huis.

    
Vaandeldrager Ralph Bovens........................................     ......en Bordjesdrager Chris Bovens.

De schietprestatie van de zestallen was niet slecht te noemen. Tijdens de eerste ronde wist zowel het A als ook het B-zestal de benodigde 18 punten naar beneden te halen. Het C-zestal strandde helaas in de eerste ronde. Tijdens de kaveling viel het A-zestal helaas net buiten de prijzen. Het B-zestal ging echter de strijd aan met de B-schutters van Limbricht en wist uiteindelijk beslag te leggen op de 2e prijs voor de B-zestallen.

Ten slotte de drumband. Zij moesten als allerlaatste in de ring verschijnen. Het seizoen werd uitstekend geopend met een 1e prijs met 83,5 punten. Dit puntenaantal was het allerhoogste aantal punten van de dag. Een prima start dus van het seizoen.

Hopelijk is het weer aanstaande zondag wat beter. Tot ziens op ons koningschieten !!!!!


Koningschieten St. Joseph Stein 2013.
1 mei 2013

Aanstaande Pinksterzondag 19 mei organiseert schutterij St. Joseph Stein het jaarlijkse Koning- en Burgerkoningschieten.
Plaats van handeling is ons schietterrein aan de Veldschuurweg (onder aan de brug naar Meers over het Julianakanaal).

Om ongeveer 14.00 uur zal begonnen worden met een kleine openingsceremonie, waarna begonnen wordt met het schieten op de koningsvogel van de schutterij door de leden van de schutterij. De aanwezige leden van het college van Burgemeester en Wethouders, samen met de heer Pastoor en andere genodigden worden hierbij uitgenodigd om mee te strijden om de titel van schutterskoning 2013. Aan de huidige koning John Klinkenberg de eer om te proberen om zijn titel als schutterskoning te verdedigen.

Nadat de nieuwe schutterskoning 2013 bekend is, zal rond 15.00 uur begonnen worden met het schieten voor de eer en titel van Burgerkoning 2013. De huidige burgerkoning zal hierbij hoogstwaarschijnlijk zijn titel niet gaan verdedigen. Het betreft hier namelijk voormalig burgemeester Anton Barske. Zoals bekend heeft burgemeester Barske ons inmiddels verlaten voor een nieuwe uitdaging in het Zuid-Hollandse Gorichem.

Vermeldenswaardig is dat de beide nieuwe koningen een ereplek zullen hebben op het door ons in 2014 te organiseren bondsschuttersfeest.

Voor de bezoekers is het mogelijk om deel te nemen aan het schieten met de zware buks op de zogenaamde bölkes, voor zowel drietallen als ook persoonlijk. Bij het drietal schieten kan met ploegen van 3 personen deelgenomen worden. Misschien is deze kennismaking met de zware buks wel een aanleiding om eventueel lid van onze vereniging te worden.

Inschrijving voor de diverse wedstrijden is ter plaatse mogelijk. Let op; schieten met de zware buks is mogelijk vanaf 16 jaar.

Voor de verschillende wedstrijden gelden de volgende inschrijfbijdrages;

Burgerkoning, € 5,00 per persoon
Drietallen, € 5,00 per drietal
Individueel, € 3,00 per persoon 

Inschrijven kan ter plaatse.

Voor de kleinsten onder ons is gezorgd voor vermaak in de vorm van een springkussen. Voor de interne mens is gezorgd in de vorm van een goed verzorgd eet- en drankbuffet.

Hopelijk tot ziens bij ons op de schietwei.


Rabobank Clubkas Campagne 2013.
7 april 2013

Vanaf 10 april aanstaande kan er weer gestemd worden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als je lid bent van de Rabobank kun je tot 21 april je stem uitbrengen op de schutterij. Voor dit jaar wordt er een bedrag van € 150.000 verdeeld over de deelnemende verenigingen. Dus neem de moeite en ga naarm deze site en breng je stem uit...


Patroonsdag 2013.
11 maart 2013

Gisteren 10 maart vierde de schutterij haar jaarlijkse Patroonsdag. Onze patroonsheilige is de heilige Joseph. Doordat de schutterij volgend weekeinde andere verplichtingen heeft, werd de patroonsdag gisteren gevierd in plaats van het weekeinde dat het dichts bij 19e maart ligt. De dag werd gestart met een Heilige mis in de St. Josephkerk in Kerensheide. Tijdens deze mis werd door de voorzitter Piet Sanders een openingswoord gesproken, de voorbeden werden verzorgd door Lieke en Esmee en de 1e lezing werd gedaan door John Soeteman.

Na de Heilige mis werd door de schutterij de graven bezocht van onze overleden leden. Bij elk graf werd een schuttersgroet gebracht en een bloemetje gelegd. Ten slotte werd op het kerkhof naast de kerk in Oud-Stein de namen genoemd van de overleden leden waarvan geen graf (meer) bestaat.

De traditionele groepsfoto werd dit jaar op wens van koning John Klinkenberg voor het poortgebouw van het voormalig missiehuis gemaakt. Na wat passen en meten lukte het om alle leden op de brug over de slotgracht te krijgen en een aantal foto's te maken (de groepsfoto zal ter zijner tijd op deze site verschijnen).

Deze dag was voor onze nieuwe bordjesdrager Chris Bovens een eerste kennismaking met de schutterij. Hopelijk zal dit voor Chris een start van een lange schutterscarrière betekenen. Complimenten met het goede eerste optreden van Chris.

Het was al middag toen we allemaal richting ons clubgebouw 't Veldsjúúrke trokken waar we verwelkomd werden door een heerlijke kop warme soep. Toen iedereen gearriveerd en opgewarmd was, werd het tijd voor het laatste officiële gedeelte van de dag; het huldigen van onze jubilarissen. Dit jaar was dit slechts 1 jubilaris. Astrid Harkema is dit jaar 25 jaar lid van onze schutterij. Zij was in 1988 samen met drie andere dames, de eerste marketentsters van onze schutterij. De leden feliciteerden Astrid met haar jubileum.


Onze eerste marketentsters met uiterst rechts Astrid Harkema.

Onze voorzitter maakte hierna nog de uitslag bekend van de luchtbuks wintercompetitie waarvan de finale afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. De laatste twee finalisten Ralph Bovens en Tom Soeteman begonnen vrijdag aan de kaveling welke helaas al in de tweede ronde tot een beslissing leidde. Ralph miste in de tweede ronde waardoor Tom Soeteman net als vorig jaar tot winnaar werd uitgeroepen.

Het eten werd dit jaar door onze leden gezamenlijk bereid. De één bakte brood, de ander draaide gehaktballetjes, salades werden gemaakt en taart werd gebakken. Vooral de taart van Mia Kersemakers vond gretig aftrek. Tijdens de middag en aansluitende avond waren dan ook regelmatig leden te vinden aan het buffet. Dank aan eenieder die hieraan heeft meegewerkt.
Het bleef nog lang gezellig in onze 'keet'.


Overlijden Jack Goossens.
27 december 2012

Donderdagmorgen 27 december 2012 bereikte ons het droeve nieuws dat Jack Goossens is overleden. Jack was sinds 1971 lid van onze schutterij. Jack was gedurende een aantal jaren officier, bestuurslid en penningmeester. Tot de jaren negentig is Jack actief lid geweest, maar door drukke werkzaamheden is hij sindsdien steunend lid gebleven.

De crematieplechtigheid zal zaterdag 29 december om 11:15 uur gehouden worden in de aula van crematorium Nedermaas te Geleen.

  
 


Bekerschieten 2012.
01 oktober 2012

Afgelopen zondag heeft onze schutterij haar jaarlijkse bekerschieten gehouden. Bij deze wedstrijd wordt in een onderlinge strijd bepaald wie op dat moment de beste schutter binnen de vereniging is.

Ieder lid kan hieraan deelnemen mits hij of zij de eerste 6 bölkes met succes naar beneden schiet. Uiteindelijk wisten 12 schutters dit foutloos te volbrengen. Na een aantal kavelrondes op bölkes werd uiteindelijk besloten om over te stappen op het schieten op stokjes om toch een beslissing te forceren. Onze oudste en meest ervaren schutter Harie Claessen wist uiteindelijk iedereen achter zich te laten en mag zich dan ook persoonlijk kampioen 2012 noemen.


Winnaar Harie Claessen neemt de beker in ontvangst.


Schietseizoen afgelopen.
27 september 2012

Het schietseizoen met de zware buks is nagenoeg afgelopen. Om de schutters van schutterij St. Joseph toch in vorm te houden, gaan we binnen verder met het schieten met de luchtbuks. Ook met de luchtbuks wordt op bölkes geschoten. Deze zijn echter wel wat kleiner dan de bölkes buiten.

Iedereen die ook eens kennis wil maken met het schieten met de luchtbuks schutterij-style, is van harte welkom in ons clubgebouw aan de Veldschuurweg. We schieten op vrijdagavond vanaf 19:00 uur.

Iedereen is van harte welkom.


De luchtbuks waarmee binnen wordt geschoten.


Luikse markt Oud-Stein 2012.
30 augustus 2012

Zondag 9 september is het weer zover, de jaarlijkse Luikse Markt in de straten van Oud Stein. Snuffelt U graag of bent U op zoek naar iets speciaals, kom dan gezellig naar onze Luikse Markt.

Ook dit jaar steunt U een fantastisch doel met Uw entreebijdrage van slechts 2 euro, namelijk de schutterijen van Stein en Nattenhoven. Onze schutters hebben Uw steun hard nodig. Een uniform voor een schutter moet op maat gemaakt worden en vertegenwoordigd al gauw een waarde vanaf 800 euro. Draagt U cultuur en traditie, en in het bijzonder de schutterijen een warm hart toe, kom dan zondag 9 september aanstaande naar Oud Stein.

De organisatie van het marktgedeelte is ondergebracht bij organisatiebureau VAC (bekend van de markten in het MECC Maastricht en Glanerbrook Geleen). Aanmelden voor de markt kan via de website www.org-vac.nl. Op deze site vindt U alle benodigde informatie. Contact opnemen kan via 0495 – 588 008 of per e-mail info@org-vac.nl.

Ook organiseren wij weer de kindermarkt waar jeugd tot 14 jaar hun oude speelgoed te koop kan aanbieden. Spelregels hierbij zijn dat minimaal 1 kind aanwezig is (met eventueel wat hulp van de ouders), en dat het aanbod hoofdzakelijk uit speelgoed bestaat. Opgeven voor de kindermarkt kan bij Lieske Coumans, Steskenstraat 42 in Stein, tel. 046 - 433 77 11 of bij Tom Soeteman via 046 - 433 20 33. Per mail opgeven voor de kindermarkt kan ook via kindermarkt@home.nl. Deelname aan de kindermarkt is gratis.

Tijdens de markt zal tussen 11:30 en 17:00 uur live muziek verzorgd worden door de allround band What-Ever. Door hun veelzijdig repertoire zal deze band een breed publiek proberen te vermaken. Zij
spelen "gouwe ouwe", Nederlandstalig, Disco, Rock, Country en natuurlijk ook hits van deze tijd. Voor ieder wat wils dus. Kijk ook eens op www.what-ever.nl.

Wat U ook van ons gewend bent is dat er voor een natje en droogje wordt gezorgd bij ons buffet aan de kerk zodat U ook optimaal kunt genieten van het optreden van de band.

Voor overige zaken of vragen kunt u terecht bij Tom Soeteman 046 – 433 20 33 of via e-mail: braderie@home.nl.

De Stichting Braderie comité Oud Stein zal samen met Organisatiebureau VAC weer alles in het werk stellen om dit festijn ten volle te doen slagen.Klik hier voor de poster


Koningschieten 2012.
31 mei 2012

Burgemeester wordt Burgerkoning

Afgelopen Pinksterzondag organiseerde schutterij St. Joseph het traditionele Koningschieten. De ‘oude’ koning werd aan huis afgehaald, waarna de loting voor de volgorde van schieten bepaald werd in ons clublokaal Café Thei de Bekker. Tijdens deze loting barste de strijd al los over wie dit jaar de nieuwe koning zou worden.

Op ons schietterrein aangekomen werd allereerst de koning van 2011 John Soeteman, ontdaan van alle Koninklijke versierselen. Het feest werd geopend door onze voorzitter Piet Sanders. Burgemeester Barske nam daarna het woord en sprak hierbij de opmerkelijke woorden uit dat hij deze dag naar ons schietterrein was gekomen om de vogel af te schieten. Uiteraard werd deze uitspraak op dat moment niet geheel serieus genomen. Ten slotte sprak pastoor Bronneberg een gebed uit voor een goede afloop van de dag.

De strijd om de koningsvogel van de schutterij kon nu daadwerkelijk losbarsten. Na een aantal ronden met de overgebleven titelkandidaten lukte het uiteindelijk John Klinkenberg met het 96e schot om de vogel naar beneden te halen. John was eerder al koning van de schutterij in 2002. John zal samen met zijn vrouw Marjo dit komende jaar als koningspaar met de schutterij meelopen.

Na een korte pauze, waarin een nieuwe vogel op de schietboom geplaatst werd, was het de beurt aan de burgers. Na een aantal ronden leek het erop dat de belofte van de Burgemeester niet zou kunnen uitkomen. Aan het einde van de strijd hadden wel 10 schutters de kans om de vogel naar beneden te halen. De vogel bleek echter koppig en leek te wachten op onze burgervader. Er klonk dan ook een luid gejuich nadat Burgemeester Barske met het 176e schot uiteindelijk toch de vogel wist te bevrijden en de titel van Burgerkoning van Stein voor zich op wist te eisen. Tijdens de installatie van de koningen bedankte de nieuwe Burgerkoning zijn medeschutters met het tactisch missen van bepaalde schoten waardoor hij zijn gedane belofte kon waarmaken. 


John Klinkenberg en Burgemeester Anton Barske
(foto: Ton Lexis)

Bij het schieten op de bölkes waren er de volgende prijswinnaars:

Individueel
1ste prijs Erik Henzen
2de prijs Frans v/d Honing
3de prijs Wil Klarenaar

3-tallen
1ste prijs The Duckers, Han Snellings, Pierre Coumans
2de prijs Giel Aarts, Ton Haenraets, Maurice Aarts
3de prijs Richard, Lei P, Raymond.


Koningschieten 2012.
12 mei 2012

Pinksterzondag 27 mei aanstaande organiseert de schutterij haar jaarlijkse Koningschieten en Burgerkoningschieten. De huidige koning John Soeteman zal proberen om voor de 7e keer de koningsvogel te veroveren. Een unieke prestatie binnen onze vereniging.
Ook de huidige burgerkoning Sjaak Schepers zal zijn uiterste best doen om de titel wederom mee naar huis te nemen. Uitdagers voor deze titel zijn natuurlijk van harte welkom.

Het koningschieten van de schutterij zal rond 14:00 uur beginnen. De strijd om de titel Burgerkoning van Stein zal omstreeks 15:00 uur beginnen. Tevens zal rond dat tijdstip het schieten op de bölkes van start gaan.

Breng de kinderen mee. Voor hen hebben we een springkussen staan...

Het bier staat koud, dus kom gerust naar ons schietterrein aan de Veldschuurweg voor een gezellige middag.

                   
Koning John Soeteman


Clubkascampagne Rabobank Westelijke Mijnstreek 2012.
2 mei 2012

De stemming is geweest en de stemmen zijn geteld. Onze schutterij heeft in totaal 79 stemmen mogen ontvangen, wat staat voor een bedrag van € 399.81.
Dank aan iedereen die op de schutterij gestemd heeft.
 
Het totaaloverzicht van de stemming kan je hier vinden.

Voor degene die wel klant is van de Rabobank, maar dit jaar geen stemkaart heeft ontvangen, zorg dat je voor volgend jaar lid bent van de Rabobank. Klant zijn is niet hetzelfde als lid zijn van de Rabobank. Lid worden kost niks, alleen 1 minuut van jouw tijd. Aanmelden als lid van de Rabobank kan hier.


Clubkascampagne Rabobank Westelijke Mijnstreek 2012.
2 april 2012

Onze vereniging doet mee aan de Rabobank Clubkascampagne. Kijk eens op de site van de Rabobank voor meer informatie.

Klik eens op deze link voor een leuk promotiefilmpjeDus draagt U de schutterij een warm hart toe, breng dan tussen 11 en 22 april Uw stem uit op schutterij St. Joseph Stein.

Naar het actuele nieuws - Archief