Schutterij St. Joseph bestaat in 2014 maar liefst 110 jaar!
 
De wettelijke eisen en regels waaraan een schutterij moet voldoen worden ieder jaar strenger. Ook de daarmee gepaard gaande kosten zijn voor de leden van onze schutterij bijna niet meer op te brengen. Willen we op termijn dit stukje cultureel erfgoed voor de gemeente Stein behouden dan is een brede steun een absolute noodzaak.

Enkele personen, die de schutterij St. Joseph uit Stein een warm hart toedragen, hebben besloten een stichting in het leven te roepen. Deze stichting heeft als doel de schutterij financieel te ondersteunen om op deze manier het voortbestaan van de schutterij, ook voor de langere termijn, veilig te stellen. Het geld dat door deze stichting bijeengebracht wordt dient als brede financiële steun voor de schutterij. Zo kan de schutterij een beroep doen op de stichting wanneer er bijvoorbeeld een nieuw instrument, buks of uniform aangeschaft dient te worden.

Het is de bedoeling van de stichting om donateurs te werven die bereid zijn om jaarlijks € 50,00 te doneren aan de stichting. Als u zich hierin kunt vinden, wordt u uitgenodigd om begunstiger te worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt vervolgens een genummerd certificaat van uw donateurschap. Tevens ontvangt u jaarlijks informatie over de besteding van het fonds dat door de stichting beheerd wordt. U kunt dit formulier inleveren bij de leden van de schutterij; Dhr. Cor Gabriels (Eburonenstraat 12 te Stein), Dhr. Loe Hameleers (hoppenkampstraat 28 te Stein) of mailen naar vriendenschutterijstein@hotmail.com

Namens de Stichting vrienden Schutterij St. Joseph alvast hartelijk dank voor uw steun!
Loe Hameleers, Cor Gabriels, Wim Poeth en Wim Stijnen.Het aanmeldingsformulier van de stichting Vrienden Schutterij St. Joseph kunt U HIER downloaden.